Par- og familieterapi

...Individuel terapi, par- og familiesamtaler, supervision

Fagprofil

Jeg er parterapeut, familieterapeut og supervisor. Jeg har siden 1996 haft privat praksis i Roskilde med terapi for børn, unge og voksne. Derudover er jeg mangeårig supervisor og underviser på en lang række behandlingssteder.

Baggrund

Min baggrund er:

 • Forud for etablering af privat praksis har jeg gennem 14 år været beskæftiget som terapeut i børne- og ungdomspsykiatrien, Glostrup.
 • Sideløbende med privat praksis har jeg i otte år indtil 2007 været faglig leder og underviser på Diplomuddannelsen i Familieterapi på Professionshøjskolen Metropol. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet. Jeg er fortsat tilknyttet uddannelsen som ekstern underviser og supervisor.
 • Redaktionsmedlem fra 2006-2009 af det nordiske fagtidsskrift ‘Fokus på familien’, Universitetsforlaget, Oslo.
 • Mangeårigt bestyrelsesmedlem i Dansk selskab for børnepsykiatri, klinisk børnepsykologi og tilknyttede faggrupper.
 • Tidligere medlem af bestyrelsen i STOK, Dansk systemisk forening for terapi og konsultation.

 

Uddannelse og erfaring

Min uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund inden for terapi med børn, unge og familier udgør mere end 30 år:

 • Socialrådgivereksamen fra 1978 suppleret med en faglig overbygning som terapeut og siden som supervisor. Den terapeutiske uddannelse er opnået ved mangeårig international efteruddannelse siden begyndelsen af firserne.
 • Afsluttet International Diploma in Narrative Practice, Adelaide december 2011.
 • Afsluttet emotionsfokuseret parterapiuddannelse 2015 – 2017.
 • Min supervisor-uddannelse omfatter systemisk supervisor-træningsforløb hos David Campbell, supervisor-overbygningsuddannelse hos Susanne Bang og Ken Heap, narrativ supervisor-uddannelse Art Fisher og eksistentiel supervisorkursus Vibe Strøier senest i 2012.
 • Min foretrukne teoretiske tilgang til samtaler og supervision baserer sig særligt på inspiration fra systemiske / narrative teori, ideer fra nyere teorier inden for udviklingspsykologien, men også forskningserfaringer fra neuropsykologiens felt.
 • Først og fremmest lægger jeg vægt på, at terapi og samtaler tilrettelægges fleksibelt i form og ud fra den enkelte person.


May Scharling

May Scharling er par- og familieterapeut og supervisor. Hun har siden 1996 haft privat praksis i Roskilde med familieterapi, parterapi og samtaler med børn og unge. Derudover er May Scharling supervisor på en lang række behandlings­steder og tilknyttet som ekstern underviser på Den sociale Diplomuddannelse i Familieterapi.

Kontakt

May Scharling
Tlf: 2162 1462 ml. 8-9
may@scharling.dk